Interiors

Interiors (English)

Interiors is part of a clear desire to break with the general trend that associates the decoration of our homes with interior magazines. Fashion and stereotypes often silence the foundations that sustain the aesthetic ideals of our society.

La Floresta emerges as an unusual and bohemian space in the margins that support the established.

The magic Florestana shines in the interiors of its houses, which do not reflect a certain social position but rather that they reveal the personal and intimate construction of those who inhabit them and who have transformed them during the last 100 years.

Interiors (Català)

Interiors, mostra un clar desig i de trencar amb la tendència general que associa la decoració dels nostres habitatges amb les revistes d’interiorisme. La moda i els estereotips sovint silencien els gustos estètics més genuins de l’individu en la nostra societat.

La Floresta emergeix com un espai insòlit i bohemi als marges d’allò que està establert.

La magia Florestana llueix tambè en els interiors de les seves cases que no reflecteixen una determinada posició social sinó que ens revelen la construcció personal i íntima d’aquells que les habiten i que les han transformat al llarg d’aquests 100 anys.

Interiores (Español)

Interiores muestra un claro deseo de romper con la tendencia general que asocia la decoración de nuestras viviendas con las revistas de interiorismo. La moda i los estereotipos a menudo silencian los gustos estéticos mas genuinos del individuo en nuestra sociedad.

La Floresta emerge como un espacio insólito y bohemio en los márgenes que sustentan lo establecido.

La magia Florestana luce en los interiores de sus casas, que no reflejan una determinada posición social sino no que nos revelan la construcción personal y íntimo de aquellos que los habitan y que los han transformado durante estos últimos 100 años.